Предимства на микропорестата гума

Често се налага да обясняваме каква е разликата между различните топлоизолационни материали и как да направим най-добрия избор. През последните години, особено поради заложените изисквания в строителните проекти се наблягаше само на коефициента на топлопреминаване – ламбда. Когато говорим за дълготрайно решение и запазване на естетическия вид, коефициента на топлопреминаване не е достатъчен. Tрябва да се избере оптималната комбинация между следните свойства на топлоизолацията:

  • Топлоизолационни качества;
  • Механична якост;
  • Гъвкавост;
  • Устойчивост във времето;
  • Пожароустойчивост;
  • Паропропускливост;

ПРЕДИМСТВА НА МИКРОПОРЕСТАТА ГУМА ПРЕД ДРУГИТЕ ВИДОВЕ ИЗОЛАЦИИ:

мека и лесна за монтаж, няма много отпадък при монтирането, запазва почти непроменени характеристиките си във времето, не си променя структурата при монтаж под мазилка, отлични коефициенти за топлопроводимост λ и за устойчивост на водни пари µ, подходящи са както за високи, така и за ниски температури, със съответното покритие са подходящи и завъншен монтаж, много широк асортимент продукти за топло- и звукоизолация, включително и със свръхздрави покрития, устойчиви на петрол, масло и други химически агенти и тежки метеорологични условия, екологични продукти без съдържание на фреони и формалдехиди, с нетоксичен пушек при пожар, подходящи за кораби и влакове.